Ứng Dụng chữa bệnh

Cấy chỉ có thể áp dụng cho rất nhiều các bệnh khác nhau như đau đầu, đau dây thần kinh